Herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen

Ik deel je hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten (verplicht)

Ontvangen op (verplicht)

Naam consument (verplicht)

Adres (verplicht)

Huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Reden retour (verplicht) - Om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne kunnen we helaas geen levensmiddelen retour nemen.

Kitchen Table Happiness
Nassaulaan 45
3116 ES Schiedam

info@kitchentablehappiness.nl

KvK-nummer 61635162